Honungsbin i människans tjänst.

Pedagogiska informationskort om bin och biodling.

Honungsbin i männinskans tjänst


Är en lättläst men samtidigt utförlig text som på ett intresseväckande sätt berättar allt du behöver veta om bin och biodling.

Här får du grundläggande fakta om hur bisamhällen fungerar och om biodlingens mångtusenåriga historia.


Bin är en förutsättning för allt liv på jorden och vi får också veta om de allvarliga hot om utrotning som bina och andra pollinatörer står inför.