Fakta


Titel: Honungsbin i människans tjänst

ISBN: 9789163744563

Innehåll: 20 st kort (matt laminerade) + ask

Mått: 105 x 148 mm

Tryck: Wasatryckeriet i Göteborg

Förlag: Apiarium

Första upplagan: 2022


Honungsbin i männinskans tjänst har framställs med bidrag från: